1 Ocak 2018 tarihinde 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ konulu tebiğin 33.Maddesi gereği oluşturulan tespit komisyonunun yaptığı incelemeler sonucu sınava girmeye hak kazanan personel listesi yukarıda ilan edilmiştir…

505 kez okundu.