UİP-25034 plan işlem numaralı Daday 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar revizyon planları 10.03.2017 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak Belediye Başkanlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 10.04.2017 tarihinde askıdan indirilecektir. İlanen duyurulur.

738 kez okundu.