Daday Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.
6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında Daday Belediyesi, personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verdi.
Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda iş güvenliği uzmanı Seda Seydioğlu ve iş yeri hekimi tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı.

 

437 kez okundu.