BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

DADAY BELEDİYESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

 

 

Kurum Adı DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adres Merkez Mah. Belediye Cad. No:4 Daday/KASTAMONU
Telefon-Faks 03666161005-06 / 03666162294
e-Posta info@daday.bel.tr
İhale Konusu Banka Promosyon İhalesi
İhale Usulü 4734 sayılı yasaya tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
Çalışan Personel Sayısı 13
Yıllık Nakit Akışı 369.736,00 TL
İhale Yeri Daday Belediye Başkanlığı Meclis Odası
İhale Tarih ve Saati 04.06.2018  Saat: 10.00 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu 18/05/2018  Cuma günü , saat 15.00’de yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; yukarıda belirtilen tarih ve saatte promosyon ihalesinin yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu ihale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına , ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilemesine karar verilmiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler;

 • Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
 • Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler Daday Belediye Başkanlığı ilan panosunda görülebilir.
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma usulü ile belirlenecektir.
 • Teklifler en geç 06.2018 Pazartesi günü saat 09.30’a kadar Daday Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdür Vekili Zuhal Tiftik Köseoğlu’nun odasına ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içinde getirecektir. İhale esnasında zarf uygunluğu vs. de dikkate alınarak komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan 5 banka arasından en yüksek teklifi veren 3 banka arasında aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

Gerekli ilgi ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

EKLER:

1-Banka Promosyon İhale Şartnamesi (4 sayfa)

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği (1 sayfa)

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği (1 sayfa)

4-Nakit Akış Tablosu (1 sayfa)

 

Komisyon Başkanı Üye Üye
Hasan Fehmi TAŞ Yılmaz İNAN Zuhal TİFTİK KÖSEOĞLU
Belediye Başkanı Mali Hizm. Müd. V. Yazı İşleri Müd. V.

 

Üye Üye
Hüseyin MANAV İbrahim ZOR
Ekonomist Bel-İş Send. Tems.

 

 

BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

Kurum Adı DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adres Merkez Mah. Belediye Cad. No:4 Daday/KASTAMONU
Telefon-Faks 03666161005-06 / 03666162294
İhale Konusu Banka Promosyon İhalesi
İhale Usulü Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
Çalışan Personel Sayısı 13
Yıllık Nakit Akışı 369.736,00 TL
Teklif Verme Yeri Daday Belediye Başkanlığı
Teklif Verme Tarih ve Saati 04.06.2018  Saat: 09.30

 

A-GENEL ŞARTLAR:

 1. İhale, Daday Belediyesi bünyesinde görev yapan personele ait maaş, ikramiye ve mesai ödemelerini kapsamaktadır.
 2. Daday Belediyesi bünyesinde çalışan 10 şirket elemanı + 3 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 13 personel bulunmakta olup aylık nakit akışının yaklaşık 35.000,000 TL olacağı öngörülmektedir.
 3. Sözleşme 36 aylık bir süreyi kapsar.Sözleşme süresi sonunda hiçbir yazışmaya gerek kalmadan sözleşme otomatikman sona erer.
 4. Ücretler sözleşmenin yapıldığı ilk tarihte yeni anlaşılan bankadan alınacaktır. Sözleşme 15.06.2018 tarihi öncesi yapılacağından 15.06.2018 tarihinden sonrasına ait tüm ödemeler yeni anlaşılan banka tarafından yapılacaktır.
 5. Promosyon miktarının tamamı sözleşme işlemleri bittikten sonra 15/06/2018-15/07/2018 tarihleri arasında görev yapan personele peşin olarak ödenecektir.
 6. Kurumca;personelin maaş ödemeleri her ay başından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan kurum hesabına aktarılır. Banka bu ödemeleri sözleşmeli personel için maaş hesaplarına her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’de, şirket elemanı için maaş hesaplarına her ayın 1’inin başladığı gece saat 00.01’de personelin kullanımına hazır hale getirir. Banka kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ikramiye, mesai vs.) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği günü takip eden gün saat 08.00 itibari ile hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
 7. Anlaşma yapılan banka; promosyon anlaşmasından sonra, kuruma yeni atanan, işçi olarak başlayan ve nakil gelen personel olması durumunda ihaleye çıkılan toplam personel sayısının(13 ‘onüç’ ) yüzde onu (%10) kadar kişiye geldiği aydan promosyon anlaşmasının bitim tarihine kadar kısmının banka tarafından ödemesi yapılacaktır. Daha fazla personel gelmesi durumunda gelen personele geldiği tarihten sözleşme bitim tarihine kadar ki promosyon hakkını ödemek üzere toplam teklif edilen promosyon miktarının %10’u kadar Daday Belediyesi Promosyon İhale Komisyonu adına ihaleyi alan bankada açılacak olan geçici hesapta bırakılacak miktardan ödenecektir. Sözleşme bitim tarihinde bu hesapta artan para son ay maaş alan personele eşit dağıtılacaktır. Personele ödenen promosyon tutarlarına ait listeleri en geç 2 (iki) iş günü içinde resmi yazı ile Daday Belediyesine bildirecektir.
 8. Sözleşme yapıldıktan sonra sistemden tayin ve sair sebeplerle ayrılan personelden almış oldukları promosyonlar geri alınmayacaktır.
 9. Anlaşma yapılan banka, bankaya ait ilçemizde ATM (Asynchronous Transfer Mode) otomatik para çekme makinası olmaması durumunda sözleşme tarihinden sonra en geç 10 gün içinde ilçemize anlaşma yapılan bankaya ait ATM, otomatik para çekme makinası kuracak ve anlaşma süresince, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, bu anlaşmaya dahil personelden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
 10. Anlaşma yapılan banka, ilçemizde kurulan/kurulacak olan Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zaman içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.
 11. Anlaşma yapılan banka, bu anlaşmaya dahil personele kendi ATM’lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.
 12. Anlaşma yapılan banka, maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve her saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır.
 13. Anlaşma yapılan banka, bu anlaşmaya dahil personele bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açılabilecektir.
 14. Anlaşma yapılan banka, personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır.
 15. Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurum herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.

B-BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Banka birimlerin personel maaşlarını sözleşmeli personel için maaş hesaplarına her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’de, şirket elemanı için maaş hesaplarına her ayın 1’inin başladığı gece saat 00.01’de personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.
 • Maaş harici diğer ödemeler ilgili maddede belirtilen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktarılacaktır.
 • Banka personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.
 • Banka, personeli istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır.
 • Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.
 • Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti almayacaktır.
 • Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.
 • Banka ATM’lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük en az 1.500,00 TL nakit çekim limiti uygulayacaktır. (İşlem masrafı kesilmeden)
 • Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri kurumlara gönderilecek banka personelleri tarafından yapılacaktır.
 • ATM’ler için sarf edilen elektrik bedelleri, PTT hat kirası bedellerini ve arızaları sebebiyle doğacak tamir-tadilat giderleri banka tarafından ödenecektir.

C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME USULÜ

 1. Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üzerinde; bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklileri teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve davet edilen 5 banka arasından en yüksek teklifi veren 3 banka ile ihaleye devam edilecek olup diğer bankalar elenecektir. 3 bankanın katılacağı açık artırmaya geçilecektir. Verilen fiyat teklifleri komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Komisyon, en yüksek teklifi veren en az iki banka arasında kurumların kurumun menfaatini göz önünde bulundurmak suretiyle seçim yapmaya yetkilidir. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.
 3. Üst yönetici ve/veya komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.
 4. İhalede tekliflerin değerlendirilmesinde en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın,bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme kurumun harcama yetkilisi tarafından ve belirleyeceği yerde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.
 5. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Başkanlığımıza ibraz etmek zorundadır.

D-CEZAİ HÜKÜMLER

 1. İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması durumunda, verdiği teklifin (ihale bedelinin) %25’e kadar ceza ödemeyi kabul eder.
 2. Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. Defa yazılı olarak uyarılır. 2 kez tekrarlanması durumunda sözleşme bedelinin %10’u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3 kez tekrarlanması durumunda sözleşme kurum tarafından tek taraflı feshedilebilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
 3. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri Daday Belediyesi Banka Promosyon İhale Komisyonunun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere ilgili komisyon mahkemeden bir karar almaya, ihbar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka İhale Komisyonundan ve kurumdan herhangi bir hak talep edemez.
 4. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
 5. İtilaf halinde Kastamonu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Komisyon Başkanı Üye Üye
Hasan Fehmi TAŞ Yılmaz İNAN Zuhal TİFTİK KÖSEOĞLU
Belediye Başkanı Mali Hizm. Müd. V. Yazı İşleri Müd. V.

 

Üye Üye
Hüseyin MANAV İbrahim ZOR
Ekonomist Bel-İş Send. Tems.

 

 

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

[bankanın adı……………………………………………………………………………………..]

…/…/2018

Kurum Adı DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adres Merkez Mah. Belediye Cad. No:4 Daday/KASTAMONU
Telefon-Faks 03666161005-06 / 03666162294
e-Posta info@daday.bel.tr
İhale Konusu Banka Promosyon İhalesi
İhale Usulü 4734 sayılı yasaya tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
Çalışan Personel Sayısı 13
Yıllık Nakit Akışı 369.736,00 TL
İhale Yeri Daday Belediye Başkanlığı Meclis Odası
İhale Tarih ve Saati 04.06.2018  Saat: 10.00

 

DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYON İHALESİ KOMİSYONU BAŞKALIĞINA

 

 1. …………………………………………………………………………………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlilik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Müdürlüğünüz banka promosyon ihalesine başvurmaktayız.
 2. Aşağıda isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.
Sıra No Adı Soyadı Bankadaki Görevi İmzası
1      
2      
3      

 

 

 

Adı Soyadı

 

Banka Yetkilisi

İmza

 

 

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU

[bankanın adı……………………………………………………………………………………..]

 

Kurum Adı DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adres Merkez Mah. Belediye Cad. No:4 Daday/KASTAMONU
Telefon-Faks 03666161005-06 / 03666162294
e-Posta info@daday.bel.tr
İhale Konusu Banka Promosyon İhalesi
İhale Usulü 4734 sayılı yasaya tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
Çalışan Personel Sayısı 13
Yıllık Nakit Akışı 369.736,00 TL
İhale Yeri Daday Belediye Başkanlığı Meclis Odası
İhale Tarih ve Saati 04.06.2018  Saat: 10.00

 

 

DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYON İHALESİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

Yukarıda bilgileri bulunan 04.06.2018 Pazartesi günü saat 10.00’ da ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıda belirtilen teklifimizi ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Banka promosyonu olarak TÜM PERSONEL  için ………………………………………………………………………..………………………… (toplam net ödenecek tutar) (Rakamla ve yazıyla) TL ‘yi ilk maaş ödemesini müteakip …..(………) gün içinde bir defada ve peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

Adı SOYADI

 

…………..………….. Bankası Yetkilisi

İmza

NAKİT AKIŞ ŞEMASI
DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalıştığı Kurum Çalışan Sayısı Vasfı Maaş Ek Ödeme Yemek Fazla Mesai İkramiye Diğer Prim Toplam
Daday Belediyesi (Şirket) 10 İşçi 217,000.00 15,600.00 2,000.00 7,036.00 8,000.00 249,636.00
Daday Belediyesi 3 Sözleşmeli Personel 79,400.00 40,700.00 120,100.00
Toplam 296,400.00 40,700.00 15,600.00 2,000.00 7,036.00 8,000.00 369,736.00
           Yılmaz İNAN
Mali Hizmetler Müdür V.

 

 

 

 

 

3.304 kez okundu.