İ L A N

DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İlçemiz Merkez Mah. Belediye Cad. No: 6 Daday adresinde bulunan Mülkiyeti Daday Belediye Başkanlığı’na ait Park, 3 yıllığına kiralanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddeleri gereği Açık Teklif (artırma) usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Sıra No Muhammen Bedel

(aylık)

Geçici Teminat %3 Tarih Saat
1 5.000,00 TL 5.400,00 TL 23.05.2024 10.00

 

  1. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2.000 TL bedelle alınabilecektir.
  2. İhale 23.05.2024 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonunda Açık Teklif (Artırma) usulü ile yapılacaktır.
  3. Taleplilerin geçici teminat bedelini 22.05.2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Belediye Başkanlığı Tahsilat Servisine veya Daday Belediyesinin Ziraat Bankası Daday Şubesindeki 12604709-5002 nolu hesabına yatırmaları şarttır.
  4. İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıda yazılı evrakları ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
  5. Geçici Teminat Makbuzu
  6. Kanuni İkametgâh Belgesi
  7. Nüfus Cüzdan Sureti
  8. Daday Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
  9. Adli Sicil Kaydı

Duyurulur.09.05.2024