İ L A N

DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Daday Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar, 3 yıllığına kiralanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddeleri gereği Açık Teklif (artırma) usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

S.N.  

Adres

Ada Parsel

 

Niteliği

 

Muhammen Bedel

(aylık)

 

Geçici Teminat %3

 

Tarih

 

Saat

 

 

1

Merkez Mah. Belediye Cad. No:4/3 DADAY

272 Ada 3 Parsel

 

Düğün Salonu

(1000 m2)

 

 

10.000,00 TL

 

 

10.800,00 TL

 

 

04.07.2024

 

 

10.00

 

 

2

 

Merkez Mah. Defne Sok. No:2 DADAY

242 Ada 5 Parsel

 

 

Arsa

(8012,46 m2)

 

 

8.000,00 TL

 

 

8.640,00 TL

 

 

04.07.2024

 

 

10.30

 

 

 

 

  1. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilecektir.
  2. İhale 04.07.2024 Perşembe günü saat 10.00’da ve 10.30’da Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonunda Açık Teklif (Artırma) usulü ile yapılacaktır.
  3. Taleplilerin geçici teminat bedelini 03.07.2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Belediye Başkanlığı Tahsilat Servisine veya Daday Belediyesinin Ziraat Bankası Daday Şubesindeki 12604709-5002 nolu hesabına yatırmaları şarttır.
  4. İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıda yazılı evrakları ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
  5. Geçici Teminat Makbuzu
  6. Kanuni İkametgâh Belgesi
  7. Nüfus Cüzdan Sureti
  8. Daday Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
  9. Adli Sicil Kaydı

Duyurulur.14.06.2024