Yurt İhale İlanı

İ L A N

DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İlçemiz Merkez Mah. 159 Ada 32 Parselde bulunan Merkez Mah. Halk Pazarı Sokak No:11/2,3,4 Daday adresindeki A Giriş 2. Kat 14 ve 15 numaralı bağımsız bölümler ile B Giriş 2. Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölüm, 3 yıllığına kiralanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddeleri gereği Açık Teklif (artırma) usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

159 Ada 32 Parselde bulunan Merkez Mah. Halk Pazarı Sokak No:11/2,3,4 Daday adresindeki A Giriş 2. Kat 14 ve 15 numaralı bağımsız bölümler ile B Giriş 2. Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölüm
Sıra No Bağımsız Bölüm No Muhammen Bedel (aylık) Geçici Teminat %3 Tarih Saat
1 14,15,2 6.500,00 TL 7.020,00 TL 14.09.2023 10.00

 

  1. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz alınabilecektir.
  2. İhale 14.09.2023 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonunda Açık Teklif (Artırma) usulü ile yapılacaktır.
  3. Taleplilerin geçici teminat bedelini 13.09.2023 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Belediye Başkanlığı Tahsilat Servisine veya Daday Belediyesinin Ziraat Bankası Daday Şubesindeki 12604709-5002 nolu hesabına yatırmaları şarttır.
  4. İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıda yazılı evrakları ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
  5. Geçici Teminat Makbuzu
  6. Kanuni İkametgâh Belgesi
  7. Nüfus Cüzdan Sureti
  8. Daday Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

Duyurulur.31.08.2023