Mülkiyeti Başkanlığımıza ait 37 HE 029 plakalı Nissan Navara D/C 4*4 SE 5 A/T Pick Up, Belediye Encümeninin 11.07.2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. Maddeleri gereği açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

Sıra No

 

Plaka No Aracın Cinsi Modeli Muhammen Bedeli (Kdv Hariç) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi İhale Saati
 

1

37 HE 029 Nissan Navara D/C 4*4 SE 5 A/T 2007 35.000,00 ₺ 1.050,00 ₺ 01.08.2019 10:00

 

  1. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz alınabilecektir.
  2. İhale 01.08.2019 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonunda Açık Teklif (Artırma) usulü ile yapılacaktır.
  3. Taleplilerin geçici teminat bedelini 31.07.2019 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Belediye Başkanlığı Tahsilat Servisine yatırmaları şarttır.
  4. İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıda yazılı evrakları ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
  5. Geçici Teminat Makbuzu
  6. Kanuni İkametgâh Belgesi
  7. Nüfus Cüzdan Sureti
  8. Daday Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

Duyurulur.11.07.2019